תיקון נזילות מרזבים – ויש מצב של נזילה המגיעה מסתימה עם זאת פתיחת סתימה משחררת את

ריכוז מים הגורם להצפה ושפיכת המים מחלחל וניראה לעין כבעיה שפתרון

הוא לטפל ולכן בדיקה יכולה להוכיח זאת בשעת אמת.