בדק בית וביקורת מבנים החברות המובילות אינסטלציה עבודות ביוב , בדיקה לקויים,