מבצעים שאיבת ביובים על ידי משאית ביובית בלוד והסביבה מומלץ לפני חורף שטיפת קווי ביוב,,,