שורשים בביוב, שאיבת ביוב, פתיחת סתימות מתקנים כל בעיה בביוב ועוד