מרזבים הרצליה נתקלתם במרזב סדוק דולף? עם זאת אפשר לתקן לא צריך למהר להחליף עקב נזילה או חולשת חומר אפשרות
לתיקון נקודתי מוזיל את המחיר, שירות תיקונים זהו חלק מעבודה