ביובית ברעננה מבצעים עבודות ביוב שנים רבות בעיר, מתוקף השירות בשנים נתקלנו במספר הפניות שגויות הגורמות לעיכובים בשירות מפאת הזמנה לא נכונה כגון, התקשרה לקוחה שנלחצה מהמצב בו הייתה באמצע היום דיברה מהר ובקשה בלחץ הגעה מהירה מבלי הסבר ובקושי הצליחה להעביר את הכתובת והודעה להגעה מהירה לביצוע שאיבת מים, לאחר זמן קצר ביובית שסיימה בדיוק עבודה בכתובת אחרת הקרובה למקום ביובית נושאת מיכל לקבלת המים אינה יכלה לבצע את השאיבה עקב אי אפשרות לכניסה לחניון תת קרקעי מבלי לציין כי מדובר בחניון ורק לאחר הבנה נשלחה ביובית נמוכה שיכלה להיכנס ולבצע את העבודה כלומר נקודת הציון לא צוינה ולכן חשוב להעביר בסובלנות את ההתרחשות במקום למניעת עיקובים