ביובית באשדוד מבצעים שאיבת הצפות מים פתיחת סתימות ביוב מהיר, שירותי ביובית אשדוד שאיבות מבצעים שטיפת קווי ביוב ,שחרור כול סוגי סתימות ושאיבות כולל בחניונים שירותי ביובית מבצעים שאיבת הצפות מים כל כמות שחרור סתימות בבית ובחצר,,,